Les Politiques Actives D'ocupacio

Les polítiques actives d'ocupació a Espanya, a partir de 2013, segueixen una nova Estratègia basada en les línies d'actuació que van ser acordades amb les Comunitats Autònomes en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 11 de abril de 2013 .

Les polítiques actives d'ocupació estan formades per un seguit de programes i mesures d'orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu crear i fomentar l'ocupació possibilitant l'accés dels aturats/des al mercat laboral i la millora de la seva qualificació, reconversió i perfeccionament laboral d'acord a les perspectives que ofereix el mercat de treball.

Les polítiques actives d’ocupació estan formades pel conjunt de programes i de mesures d’orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu, d’una banda, millorar les possibilitats d’inserció dels aturats al mercat de treball, i, de l’altra, adaptar la formació i la requalificació professional dels treballadors. També es tendeix a considerar polítiques actives d.

Polítiques Actives d'Ocupació - Departament d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació - Ajuntament de Cambrils Av. Horta de Santa Maria, 14 - 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572 [email protected]

Les polítiques actives d'ocupació són un conjunt de programes i mesures d’orientació, ocupació i formació que tenen per objectiu millorar les possibilitats d’accés al treball dels desocupats en el mercat laboral, per compte propi o aliè, i l’adaptació de la formació i requalificació per a l’ocupació dels treballadors, així com aquelles altres destinades a fomentar l.

Glossari de polítiques d'ocupació . Aquest Glossari és un document de referència per a totes les persones que d'una manera o altra estan vinculades a les polítiques d'ocupació. És una eina oberta a totes les aportacions, consideracions i suggeriment necessaris que millorin la comprensió i el coneixement de les polítiques actives d'ocupació i l'àmbit de la formació i el treball en.